qiǎn
ұрт (маймылдың ұрты)

嗛嗛 — кішкене, кішкентай, шағын, шақты, шәкене; аз, азғантай, кеміс, толықсыз, жеткіліксіз, жетімсіз

II
qiān
арғы замандағы мағынасы -мен ұқсас келеді
III
qiàn
арғы замандағы мағынасы -мен ұқсас келеді

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I xián ㄒ〡ㄢˊ 〔《集韻》乎監切, 平銜, 匣。 〕 同“ ”。 亦作“ ”。 1.用嘴含物。 《晏子春秋‧外篇上一》: “嗛酒嘗膳, 再拜, 告饜而出。” 吳則虞 集釋引 孫星衍 曰: “《說文》: ‘嗛, 口有所銜也。 ’” 《史記‧大宛列傳》: “ 昆莫 生棄於野。 烏嗛肉蜚其上, 狼往乳之。” 司馬貞 索隱: “嗛音銜。” 2.指以喙啄物。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I qiān 〈形〉 (1) 通 谦 。 谦虚 [modest] 易之嗛嗛。 《汉书·艺文志》 思嗛约兮。 班固《东征赋》 嗛嗛之德。 《国语·晋语》 (2) 又如: 嗛小(谦虚谨慎); 嗛退(谦逊退让); 嗛约(谦恭检束); 嗛嗛(谦逊的样子) (3) 另见qiǎn II qiǎn …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: qian4 解释: 稻谷收成不好。 通“歉”。 谷梁传·襄公二十四年: “一谷不升谓之嗛。 ”范宁·集解: “嗛, 不足貌。 ”ㄑ|ㄢchinㄒ|ㄢˊshinㄑ|ㄢˇchin  嗛 拼音: qian 解释: 虚心而不自大。 同“谦”。 汉书·卷五十七·司马相如传下: “陛下嗛让而弗发也。 ”ㄒ|ㄢˊshinㄑ|ㄢˇchinㄑ|ㄢˋchin  嗛 拼音: xian2 解释: 1. 嘴里叼着东西。 说文解字: “嗛, 口有所衔也。 ”史记·卷一二三·大宛传:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qian4 稻穀收成不好。 通“歉”。 穀梁傳·襄公二十四年: “一穀不升謂之嗛。” 范甯·集解: “嗛, 不足貌。” ㄑ|ㄢchinㄒ|ㄢˊshinㄑ|ㄢˇchin  拼音:qian 虛心而不自大。 同“謙”。 漢書·卷五十七·司馬相如傳下: “陛下嗛讓而弗發也。” ㄒ|ㄢˊshinㄑ|ㄢˇchinㄑ|ㄢˋchin  拼音:xian2 1. 嘴裡叼著東西。 說文解字: “嗛, 口有所銜也。” 史記·卷一二三·大宛傳: “烏嗛肉蜚其上, 狼往乳之。” 2. 懷恨。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I xián (1) ㄒㄧㄢˊ (2) 古同 衔 , 用嘴含。 (3) 怀恨: 太后由此~嫣。 (4) 郑码: JUXK, U: 55DB, GBK: 86E9 (5) 笔画数: 13, 部首: 口, 笔顺编号: 2514315112234 II qiàn (1) ㄑㄧㄢˋ (2) 不足: 满则虑~。 (3) 歉收: 一谷不升谓之~。 (4) 郑码: JUXK, U: 55DB, GBK: 86E9 (5) 笔画数: 13, 部首: 口, 笔顺编号: 2514315112234… …   International standard chinese characters dictionary

 • 嗛齊 — (嗛齊, 嗛齐) 猶美味。 《晏子春秋‧諫上五》: “公出舍, 損肉撤酒, 馬不食府粟, 狗不食饘肉, 辟拂嗛齊, 酒徒減賜。” 吳則虞 集釋引 王念孫 曰: “此所云‘嗛齊’者, 謂齊和之嗛於口者也。”一說減省所給之祿養。 吳則虞 集釋引 于省吾 曰: “‘辟拂’猶言輔拂, 劉師培 謂‘齊’、‘資’古通, 是也;‘辟拂嗛資’與‘酒徒減賜’對文, 言輔拂損於資給, 酒徒減於賞賜也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗛齐 — (嗛齊, 嗛齐) 猶美味。 《晏子春秋‧諫上五》: “公出舍, 損肉撤酒, 馬不食府粟, 狗不食饘肉, 辟拂嗛齊, 酒徒減賜。” 吳則虞 集釋引 王念孫 曰: “此所云‘嗛齊’者, 謂齊和之嗛於口者也。”一說減省所給之祿養。 吳則虞 集釋引 于省吾 曰: “‘辟拂’猶言輔拂, 劉師培 謂‘齊’、‘資’古通, 是也;‘辟拂嗛資’與‘酒徒減賜’對文, 言輔拂損於資給, 酒徒減於賞賜也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗛約 — (嗛約, 嗛约) 謙恭檢束。 《文選‧班昭<東征賦>》: “敬慎無怠, 思嗛約兮。” 李善 注: “《周易》曰: ‘人道惡盈而好謙。 ’嗛與謙音義同。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗛约 — (嗛約, 嗛约) 謙恭檢束。 《文選‧班昭<東征賦>》: “敬慎無怠, 思嗛約兮。” 李善 注: “《周易》曰: ‘人道惡盈而好謙。 ’嗛與謙音義同。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗛讓 — (嗛讓, 嗛让) 謙讓。 《漢書‧司馬相如傳下》: “上帝垂恩儲祉, 將以慶成, 陛下嗛讓而弗發也。” 顏師古 注: “嗛, 古謙字。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗛让 — (嗛讓, 嗛让) 謙讓。 《漢書‧司馬相如傳下》: “上帝垂恩儲祉, 將以慶成, 陛下嗛讓而弗發也。” 顏師古 注: “嗛, 古謙字。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.